کل نماهای صفحه

۱۳۸۸ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

گور دست جمعی

در شهر جدید بامیان مردوم محل که برای ساختن خانه بودند یگ گور دست جمعی را در حال کندن خاک پیدا نمودند
و تاحالا معلوم نشده است که چند نفر چی وقت وکیها انهارا بقتل رساندن و مقام ولایت از کابل هیت خواستند تا در باره این
گور دست جمعی بررسی نماید.
و این عکس که معلوم میشود از گور دست جمع میباشد