کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

برادرآن آقای کرزی

موتر باربری سوخته . من بتاریخ 10 می 2012 از کابل بطرف بامیان می آمدم در نزدیکی مقر ولسوالی سیا گیرد غوربند ولایت پروان موتر کتملآ سوخته را دیدم و از ترس که مارا در حال عکس گرفتن نبیند من یک قطعه عکس از این گرفتم چند روز قبل طالبان دو موتر باربری را آتش زدن ودریور یکی از این هارا کشتن ویک دریور ویک کلینر را با خود بردند وسرنوشت این دوتا معلوم نیست شوال اینجاست که نزدیکی مقر ولسوالی و در پیش روی دوکانها این کار صورت میگیرد و دولت هیچکدام اقدام نمیکند