کل نماهای صفحه

۱۳۹۳ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

اسکی در بامیان بدون حضور استاد مسافر
27 ما Feb 2015  پنجمین مسابقه اسکی از خارجی وداخلی برگزار شد دراین مسابقه ورزیشکاران بامیان توانیست مقام 1=3 را بدست آورد علیشا مقام اول را نه در این مسابقه بلکه درمسابقات گزشته از خارج وداخل کشور نیز بدست آورده است .
اما جای تآسف که استاد نجیب الله مسافر در بین عکاسها جای شان خالی است .
به امید که استا دبا لینز کمره خود معرفی تمام  این صحنه هارا خوبتر بمردم معرفی نماید 
وما از دولت آزادی استاد مسافر خواهانیم .


هیچ نظری موجود نیست: