کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

عید قربان درمسیر راه کابل

سلام دوستان روز عید قربان در مسیر راه کابل ساعت دوبجه بعد از ظهر در منطقه ولسوالی شیخعلی ولایت پروان بطرف کابل درحرکت بودم که موترم خراب شد از موتر پاین شدم دیدم که لیدر پایه پیشروی موترم خراب شده وآنرا باز نمودم دیدم که هیچ چاره ندارد ومن پیپ که از آن ویکوم می اید آنرا بند نمودم ساعت هم تقریبآ 3:30 دقیقه شده است وبه راه خود بطرف کابل ادامه دادم از یکطرف بریک موترم کار نمیکند ودیگر امنیت راه هردو مرا بتشویش انداختن تا اینکه به شهر چاریکار رسیدم و اتفاقآ که یک پرزه فروشی باز بود و لیدر هارا گرفتم نزد میستری بردم موترا درست نمودم شام به کابل در خانه رسیدم روز اول عید در مسیر راه سپری شد .
روز چهارم عید از کابل بطرف بامیان در حرکت بودم در منطقه ولسوالی شیخعلی دهن شینگریان که از سمت راست یک سرک فرعی امده یک مرد همرای یک خانم سوار بر موترسیکل می آید من هم سرعت نداشتم زیرا که هم بازار است و هم جمپ میباشد وباز هم موتر خودرا بطرف دست چپ هدایت کردم ناگهان  یک صدای وحشتناک بگوشم رسید دقیق شدم دیدم که آن موتر سوار در سمت راست موتر خورده . تعجب اینجاست که در همان منطقه از این طرف موترم خراب شده بود وبرگشت این حادیثه رخ داد...

۱۳۹۱ مهر ۲۵, سه‌شنبه

سردی هوا وسردی بند امیر


دیروز من با دوستان به بند امیر رفتیم و هوا همپنان سرد بود زیرا  در  شب  گزشته برف باریده بود چونکه هواسرد شد بند امیر هم سرد میشود.