کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ شهریور ۳, یکشنبه

دوره آموزیش عکاسی

روز آخر دوره عکاسی؛ که دست جمعی برای عکس گرفتن رفته بودیم اما با تآسف که کمره من چارچ نداشت وبسیار سوژه ها را از دست دادم وناراحت شدم؛ ولی باز هم برای من روز بسیار خوبی بود چونکه از محیط صنف برون رفته با جمع از دوستان بالب خندان به عکاسی مشغول بودیم یاد آور شوم در صنف هم استادان بسیار برخورد دوستانه باهمه شاگردان داشتند وبرای شاگردان همیشه میگفت که در این صنف هیچکس استاد وشاگرد نیستن همه با هم دوستان میباشیم

چند قطعه عکس از آنروز

۱۳۹۲ مرداد ۲۴, پنجشنبه

کنسرت در بامیان

دوستان لحظه نمانده است که کنسرت در بامیان برگزار گردد اما در هر امور دولتی به نظر موافق ومخالف روبرو استیم
در ولایت هم والی موافق و معاون مخالف
  در ریاست اطلاعات هم رئیس موافق و مدیر (مهدوی)مخالت

دیده شود که ها برنده میشود 

بقول ( ع )

۱۳۹۲ مرداد ۲۱, دوشنبه

عیددر افغانیستان

عید در افغانیستان روز پنچشنبه دولت افغانیستان روز اول عید را اعلان کردند. ومن هم به اعلان دولت اسلامی افغانیستان عید کردم وبعضی ها عید نکردند من در حیرتم که یک کشور اسلامی دوروز نماز عید خوانده میشود واز کسانکه روز جمعه عید کردند به زبان کنایه حرف میزدند. کاشکی برادران ما به دیگر اعمال خود هم انقدر پابند باشد نه به یک روز روزه اینهمه کشتار بی مروتی بی انصافی به اوج خود رسیدند و..........
من که مردم را درک نکردم .
آیا بهشت به یک روز روزه گرفتن است اگر است قیمت ندارد
اگر دوزخ به یک روز روزه نگرفتن است هم مشکل نیست یک روز زیاد روزه بگریم
 عکسهای روز عید

۱۳۹۲ مرداد ۱۴, دوشنبه

برکت ماه رمضان

دیروز ببازاربامیان  برای عید  خرید میکردم یک جنس را اگر از 5 دکان قیمتش را پرسان میکردی تفاوت زیاد داشت
خودم یک جنس را به 180 افغانی خریدم جای دیگر 140 افغانی وبالاتر که خودش 130 افغانی گفت من خریدم همه اینها یک جنس بودند ؛ در این ما همه میگن که انصاف؛ مروت؛ ترحم؛ داشته باشد در این ما بر عکس میباشد؛ فکر میکنم که در این ماه برکت تمامش به دروغ ؛ بی مروتی؛بی انصافی؛به خشن بودن؛ به زور گوی؛ بی حوصله گی؛برکت در اینها است .