کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

نمایش عکس


سلام گرم مارا در این هوای سرد شروع زمیستان پزیرا وصبح همه دوستان بخیر
موسسه بین المللی روانی اجتماعی ( IPSO ) یک برنامه سه روزه را برا انداختن 
نمایش عکس از عکاسان بامیان نقاشان موسقی محلی سرکس تیاتر جمع هنرمندان که سه روز ادمه دارد 21 December الی 23 به سالون هوتل نوربند قلعه بروی همه بازدید کننده باز میباشد 
ودر این نمایش گاه عکسهای من هم بنمایش گزاشته شده است  وواقیعا مردم هنر دوست بامیان ببسیار  دلچسپی از کارهای هنرمندان دیدن نمودند

عکسهای از روز اول محفل در هوتل نوربند قلعه بامیان
۱۳۹۲ آذر ۱۸, دوشنبه

سخنان گاندی

چند سخن از گاندی

سخنهای گاندی.
اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان که در رسیدن به هدفت موفق بوده ای .
اگر روزی تهدیت نمودند بدان که دربرابرت نا توانند.
اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست.

اگر روزی تر کت کردند بدان باتو بودن لیاقت میخواهد.

یک قطعه عکس از غروب بامیان تقدیم شما

۱۳۹۲ آبان ۱۲, یکشنبه

رسانهای اجتماعی

3 November 2013 باجمع دوستان که برای آموزیش یک روزه  بنام پیوند ویا  رسانهای اجتماعی شرکت کرده بودیم و
محل این برگزاری در بهترین هوتل بامیان بود این هوتل بنام هایلند  که موفیعت بسیار خوب دارد   و تشکر از استادان لایق وخوب که بنام امید وخانم محترمه مریم که تلاش زیاد نمودند تا اینکه ذهنیت مردم را رشد داده و آگاهی بسیار خوب برای ما بود تشکر از این استادان محترم

عکس یادگاری  با جمع دوستان در هوتل هایلند۱۳۹۲ مهر ۳۰, سه‌شنبه

ریس جمهور آینده ما

ریس جمهور آینده ما آقای سلمانعلی دوست ذاده  در روز های عید مردم به دیدن ریس جمهور آینده می آمدند  آقای دوست ذاده کاندید ریس جمهور آینده میباشد
عکسهای از روز عید قربان

 دید بازدید  با آقای دوست ذاده

۱۳۹۲ مهر ۱۴, یکشنبه

مامامن

شناخت بیشتر؛
مامای من ومامای خانمم هردویشان از ولایت کابل به ولایت بامیان آمدند  هردویشان از سرک عمومی از موتر پیاده شدند وبطر ف آبادی می آمدند در مسیر راه مامای من که جوانتر از مامای خانمم بود سوال کرد که شما از کجا استید وآبادی  که ما در آنجا زندگی میکنیم آدرس دادند ؛ ودیگر چیز نگفتند  واسم همدیگر را هم بلد نبودند وقیصه از  جای دیگر شروع کردند سری دوراهی از هم خدا حافیظی کردند جالب اینجاست که خانه ما دوراه داشتند و نزدیک دروازه باز هردویشان میرسد وبا همدیگر میگوید که شما هم در این جا میاید وخنده کردند وبعدآ خانمم که می آید ماماهارا معرفی میکنند

۱۳۹۲ مهر ۱۰, چهارشنبه

کچالو قلوخی)


من ودوستانم یک روز پیش تصمیم داشتیم که ساعت 4:30 عصر از کار آمده کچالو قلوخی میکنیم اما ناوقت دست بکار شدیم شام شده بود که آتش قلوخی را روشن کردیم
برای شب کسی نان هم درست نکرده بود که امشب کچالو قلوخی میخوریم ساعت 8:00 بجه شب باهمکاری دوستان رفتیم خاکهارا از بالای کچالو دور کردیم وتمام کچالوهارا در خانه آوردیم
ویک جا جمع شدیم بخوردن مشغول شدیم جالب اینجاست که دست ناشسته وکچالو ناشسته میخوردیم وبسیار با مزه هم بود؛ و این کچالو قلوخی یک رسم ویایک تفریح برای همه مردم در سرزمین بامیان  میباشد؛
اینهم عکسهای از صحنه کچالو قلوخی