کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

8مارچ در بامیان

8 مارچ در بامیان
8 مارچ در بامیان برگزار شد به این مناسیبت جمع از مواسیسات و کارمندان دولت اسلامی مقیم بامیان اشتراک نمودند
عکسهای از این مراسیم