کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

ماه محرم

ماه محرم دوباره مردم مسلمان را عزادار نمود
دراین مراسیم عزاداری امام حسین مردم تکه خانه هارا سیا پوش نموده و ملاه ها نصیحت روضه خوانی مینماید.
ودسته سینه زنی ونوحه خوانی در هر تکه خا نه ها میباشد.

هر گوشه زبان دارد: کارمندان دولتسلام آقای نظری واقیعآ مشکلات مردم با دولت بسیار زیاد واز حد گزشته میباشد.

خداوند این همه کارمندان دولت را برای راست هدایت نماید.

اعتماد مردم از دولت صلب شده است.