کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

پانزده شعبان

بمناسبت پانزده شعبان محفل برگزار شد دراین محفل علمآ ی از راهای دور به این محفل  از ولادت دوازدهمین اختر تابناک امام مهدی ( ع ) سخنرانی  نمودند.
عکسهیای از این محفل.

۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

بند امیر

بند امیر را همه میداند که در  ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ  میباشد .
خوش بختانه سرک بامیان بند امیر 60 فیصد ترمیم وپخته شده است .از بامیان الی بند امیرموترمسافر بری  نرمال برود  یک ساعت 30 دقیقه  به بند امیر میرسد
هفته قبل من هم رفته بودم تجمع مردم بسیار کم بود
چند عکسی که از بند امیر گرفتم.