کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

حاجی

سلام دوستان  یکی از دوستان برای زیارت خانه خدا رفته بود من برای دیدنش رفتم و آنرا تا خانه اش همرای کردیم .
و همه مردم آمدند از زیارت خانه خدا و از نظم  شوال نمودند . و حاجی صاحب گفت که نظم خوب بود ولی به سالمندان بسیار مشکل است.
از دولت افغانیستان بسیار خوش بودند . وپرواز های از عربستان به افغانیستان اول از ولایت بامیان. ودایکندی بودند همه بسیار بخوبی بر گشتند.دو قطعه عکس حاجی همرای دوستان خود میباشد.
چند قطعه عکس  .  آشپز در پختن غذا میباشد