کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ دی ۲۷, سه‌شنبه

برف در بامیان

سلام دوستان امسال دربامیان با این همه هوای سردش برف نبارید دومین برف که دربامیان بارید من با تعداد از نیظامی ملل متحد در دره ککرک رفتیم وآنها تمرین فیر داشتند.
وبا همان هوای سرد زنها از دامنه کوه بابا باهمان سردی هوا پای پیاده بطرف بازار می آمدندو
این چند قطعه عکس برای شما.
با احترام.