کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ آبان ۱۲, یکشنبه

رسانهای اجتماعی

3 November 2013 باجمع دوستان که برای آموزیش یک روزه  بنام پیوند ویا  رسانهای اجتماعی شرکت کرده بودیم و
محل این برگزاری در بهترین هوتل بامیان بود این هوتل بنام هایلند  که موفیعت بسیار خوب دارد   و تشکر از استادان لایق وخوب که بنام امید وخانم محترمه مریم که تلاش زیاد نمودند تا اینکه ذهنیت مردم را رشد داده و آگاهی بسیار خوب برای ما بود تشکر از این استادان محترم

عکس یادگاری  با جمع دوستان در هوتل هایلند