کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

حسینیه عمومی سرشیبر


سلام دوستان محرم امسال در شیبر بسیار خوب گزشت ومراسیم عزاداری محرم وعاشورارا باسخنرانی ملاه ودسته سینه زنی وزنجیر زنی با هیت عذاداران به بامیان در مسجید رهبر شهید و حسینیه فاد مستی ودیگر حسینیه ها با نوحه خوانی وسینه زنی وبا شعار دادن که حسین رهبر ماست  تا سیزده هم محرم  جریان داشت عکسهای از هیت عذاداران حسینیه عمومی سر شیبر.