کل نماهای صفحه

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

شکار

video
فلم ابتیدای من 

ارتقا ولایت بامیان

ارتقا ولایت بامیان از دریجه سوم به دریجه دوم  مردم شریف عزتمند بامیان واقیعآ همت بلند شما مردم شریف قابل قدر است در گزشته دوران جهاد از خاک و ناموس خود در جنگهای شوروی سابق و جنگهای تحملی خوب درخشیدید و حال میخواهم در عرصه فرهنگ وهنر هم تابتوانید بامیانرا غنی سازید
عکسهای از محفل جشن ارتقا ولایت بامیان و عکس غروب بامیان