کل نماهای صفحه

۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

ارتقا ولایت بامیان

ارتقا ولایت بامیان از دریجه سوم به دریجه دوم  مردم شریف عزتمند بامیان واقیعآ همت بلند شما مردم شریف قابل قدر است در گزشته دوران جهاد از خاک و ناموس خود در جنگهای شوروی سابق و جنگهای تحملی خوب درخشیدید و حال میخواهم در عرصه فرهنگ وهنر هم تابتوانید بامیانرا غنی سازید
عکسهای از محفل جشن ارتقا ولایت بامیان و عکس غروب بامیانهیچ نظری موجود نیست: