کل نماهای صفحه

۱۳۹۲ مهر ۳۰, سه‌شنبه

ریس جمهور آینده ما

ریس جمهور آینده ما آقای سلمانعلی دوست ذاده  در روز های عید مردم به دیدن ریس جمهور آینده می آمدند  آقای دوست ذاده کاندید ریس جمهور آینده میباشد
عکسهای از روز عید قربان

 دید بازدید  با آقای دوست ذاده

۱۳۹۲ مهر ۱۴, یکشنبه

مامامن

شناخت بیشتر؛
مامای من ومامای خانمم هردویشان از ولایت کابل به ولایت بامیان آمدند  هردویشان از سرک عمومی از موتر پیاده شدند وبطر ف آبادی می آمدند در مسیر راه مامای من که جوانتر از مامای خانمم بود سوال کرد که شما از کجا استید وآبادی  که ما در آنجا زندگی میکنیم آدرس دادند ؛ ودیگر چیز نگفتند  واسم همدیگر را هم بلد نبودند وقیصه از  جای دیگر شروع کردند سری دوراهی از هم خدا حافیظی کردند جالب اینجاست که خانه ما دوراه داشتند و نزدیک دروازه باز هردویشان میرسد وبا همدیگر میگوید که شما هم در این جا میاید وخنده کردند وبعدآ خانمم که می آید ماماهارا معرفی میکنند

۱۳۹۲ مهر ۱۰, چهارشنبه

کچالو قلوخی)


من ودوستانم یک روز پیش تصمیم داشتیم که ساعت 4:30 عصر از کار آمده کچالو قلوخی میکنیم اما ناوقت دست بکار شدیم شام شده بود که آتش قلوخی را روشن کردیم
برای شب کسی نان هم درست نکرده بود که امشب کچالو قلوخی میخوریم ساعت 8:00 بجه شب باهمکاری دوستان رفتیم خاکهارا از بالای کچالو دور کردیم وتمام کچالوهارا در خانه آوردیم
ویک جا جمع شدیم بخوردن مشغول شدیم جالب اینجاست که دست ناشسته وکچالو ناشسته میخوردیم وبسیار با مزه هم بود؛ و این کچالو قلوخی یک رسم ویایک تفریح برای همه مردم در سرزمین بامیان  میباشد؛
اینهم عکسهای از صحنه کچالو قلوخی