کل نماهای صفحه

۱۳۸۹ شهریور ۱۳, شنبه

کابل بانک.

کابل بانک.
سلام دوستان چند روز میشود که کار کابل بانک خوب چوک است من دیروز برای پول گرفتن به کابل بانک رفته بودم که مردوم زیاد جمع است ولی پول کم میباشد بسیار دیر وقت منتظیر بدم که نوبت بما نرسید و کارت های مارا گرفت که فردا بیاید. این بروبار دو علت دارد یکی نزدیک عید میباشد ودیگر خبرهای منتشر شده تا حدی جدی بود که بانک مرکزی افغانستان با حمایت مستقیم حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور دو تن از مدیران ارشد این بانک را وادار به استعفا کردند و یکی از مدیران بانک مرکزی را به ریاست این بانک گماشتند.
ظاهرا دلیل اصلی قرار گرفتن کابل بانک بر لبه‌ پرتگاه ورشکستگی، رفتار نه چندان مسئولانه مدیران این بانک، معاملات مشکوک دراین بانک که از سهام‌داران مهم آن برادر رئیس جمهور کرزی و حَسِین فهیم برادر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هستند، عنوان شده است.اگر بانک مرکزی و دولت افغانستان در اسرع وقت وارد ماجرا نمی شدند و از بحرانی تر شدن این مشکل جلوگیری نمی کردند سقوط کابل بانک حتمی بود. سقوط و ورشکسته شدن کابل بانک می توانست از یک طرف به یکی از بزرگترین بحران های مالی در افغانستان تبدیل شود و از طرف دیگر روند حکومت‌داری، توسعه و مبارزه با طالبان را به شدت آسیب پذیر سازد. بوجود آمدن این مشکل نگرانی‌های زیادی را در مورد نحوه فعالیت بانک‌های خصوصی درکشور ایجاد کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: