کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

عاشورا حسینیه عمومی سر شیبر

عاشورای حسینی هرسال به یک شوق وعلاقه خاص برگزار میشود. درود بر روان پاک شهیدان عاشورای افغانیستان.
مردم ما در ماه محرم در هر حسینه ومساجید نظر وخیرات مینماید وگوسفندان راذبح مینماد نوحه خوانی وسینه زنی سخنرانی منماید .
چند عکس از حسینیه عمومی شیبر.

۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

شناخت انسان

سلام دوستان.
شناخت انسان بسیار مشکل است جای کا ما هستیم کارمندان نسبتآ زیاد است دو دوست که تقریبآ مدت 20 سال است که باهم دوست هستند همیشه بقول معروف که باهم میمرند البته هردوی شان در داخل یک حولی ولی کارهای شان مربوط یگدیگر نیستند جدا هستند.هردوی شان دریور هستند یگ روز یکی ازاین ها میخواست بیرون برود برای کاری عجله داشت ولی راهی موتر شانرا موتر دوستش گرفته وموترشان چالان است هرطرف دید کی درایور شان پیدا نشد واینکه بسیار عجله داشت موتر دوستش را حرکت داد که موتر خودرا بیرون کند نمیدانیست که درایورش باطری دیگر را برای موترش آورده پیش روی موتر گزاشته همینکه حرکت میدهد موتر را. باطری زیر تایر میشود متوجه شد که یکچیزی زیر تایر شده از موتر پاین میشود که باطری خراب شده ودوستش هم پیدا شده دید که باطری خراب شده ولی این دوستکه باطری را زیر تایر کرده لبخندی بسوی دوستش زد و گفت مشکل نیست من یک باطری نو میخرم ولی برای آمران چیزی نگو دوستش قبول کرد لحظه گم شد. ودوستش همرای آمیر خود آمد وتمام جریان را برایش گفته بود آمرش که آمد آدمی خوبی است و برای این دریور که باطری را خراب کرده گفت خیر است این کارها میشود اگر علاج دارد وکار میدهد مشکل نیست به موتر ببند ورفت. این دوستش که درایور همین مرد بود مشکل تراشی را شروع کرد که باید باطری نو بیخرد.واین کسی که باطری را خراب کرده بسیار جگر خون شد از این که من مدت 20 سال دوست بودیم اما: من از اول گفتم که من باطری میخرم وکسی خبر نکن باز هم آمرش میگوید مشکل نیست اما دوستش آنقد محکم شد که امکان ندارد. رفتن باطری را برایش خریدن ودوستی شان را از همان لحظه قطع کردند .بقول بزرگان دوست خودرا در وقت تنگ آزمایش کن و این همیشه از دوست شان برای همه میگفتند که دوست بسیار خوب است . میگوید انسان شناختن بسیار مشکل است

۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

ماه محرم

ماه محرم دوباره مردم مسلمان را عزادار نمود
دراین مراسیم عزاداری امام حسین مردم تکه خانه هارا سیا پوش نموده و ملاه ها نصیحت روضه خوانی مینماید.
ودسته سینه زنی ونوحه خوانی در هر تکه خا نه ها میباشد.

هر گوشه زبان دارد: کارمندان دولتسلام آقای نظری واقیعآ مشکلات مردم با دولت بسیار زیاد واز حد گزشته میباشد.

خداوند این همه کارمندان دولت را برای راست هدایت نماید.

اعتماد مردم از دولت صلب شده است.

۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

کارمندان دولت

دولت؟ فساد اداری ؟ ویا فساد تمامی؟
روز چهار شنبه27 میزان 1390 یکی از دوستانم را در بازار بامیان دیدم وملاقات نمودم وبرایم گفت که من مدت 6 روز میشود که از کابل آمدم برای تجدید لایسنس خود مرا هرطرف سرگردان میسازد.
روز اول احکام را از قمندانی گرفتم آمدم دفتر آمر لایسنس که فورم صحی را بگیرم که آمر لایسنس نبود آنروز تمام شد فردا که آمدم گفت صبر کنید چند لحظه بعد آمر لایسنس می آید منتظیر ماندم ساعت نزدیک 11 قبل از ظهر شد که آمر صاحب آمد نزدش رفتم که فورم صحی را بگیرم وبرایم گفت که امروز کارمندان دولت تا ظهر کار میکند وبه شفاخانه ام کسی نیست شما روز شنبه بیاید من برایش گفتم شما فورم صحی را بدهید من روز شنبه به شفاخانه میروم زیرا من در اینجا مسافرم از کابل آمدم که کارمن زود خلاص شود. وبرایم گفت برو روز شنبه بیا حالا از شعبه من خارج شو که کاردارم جای میروم
همین قیسم تا به حالا فورم صحی را نگرفتم چندین بار رفتم ریاست ترافک وبرایم میگوید جای رفته کار دارد شاید بیایدامروز که 2 عقرب میباشد من بخاطر یک فورم منتظیر ماندم وپول که داشتم مصرف هوتل شد تاکه قرضدار نشوم بر میگردم به کابل .
امروز دولت ما که انقدر کم کارمیباشد دلیل شان را چی بیگویم شاید برای رشوه همین کارهارا کند وگرنه چرا سر وظیفه خود نمی باشد وکار مردم را پیش نمیبرد ...یکنفر که یکهفته یک فورم گرفته نتواند از کار روز مره خود که مصرف خانواده خودرا تآمین کند در اینجا برای فورم تلف شد ما دیگر از این دولت چی توقع داشته باشیم  گرچه مردم ما زن ومردکارها مشقت را دوشا دوش همدیگر با این هوای سرد کار میکند تا شکم خودرا سیر کند اما این کارمندان دولت...
شاید از هزاران این یک باشد که من خبرم.

۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

روز جهانی صلح

21 سپتامبر روز جهانی صلح در بامیان تجلیل شد. مهمان این روز. قهرمان ملی روح الله نیکپا بود که ساعت 9 بجه قبل از ظهر از کابل  با هلیکوپتر UNAMA به میدان هوایی بامیان رسید.پرسونل تمام UN مقیم بامیان به استقبال روح الله نیکپا آمدند.
همه این پرسونل با کلاه های خاص که به رنگ سبز وسفید بودند ومارک های صلح به سه زبان نوشته شده بود بسر داشتند واز میدان هوایی الی نزد دفتر UNAMA پیاده آمدند که نقاشهای متعلمین لیسه نسوان و لیسه ذکور مرکز را که بروی دیوارهای سمنتی نقاشی کرده بودند ببیند. وبعد ازآن به استیدیوم ورزشی همراهی شدند که مسابقات فوتبال بین تیم های حلال احمر و بنیات ماه ماه نجف جریان داشت.
واین هم چند عکس از روح الله نیکپا

۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

سومین جشنواره راه ابریشم در بامیان روز آخر

سومین روز که روز آخر فیستوال راه ابریشم در بامیان..


 نمایش های امشب را به برنامه های سرکس ژمناستیک  تحت نظر استاد اسد الله خاکسار . ورزیش کاران کیک بوکس تحت نظر استاد ریضا حیدری بنمایش گزاشته اند. و استادان هنرمندان استاد صفدر علی توکلی. علی دریاب.حمید سخی ذاده.داود یکولنگی.ضیا رستمی.میرزا بامیانی و دیگر هنر مندان تا پاس از شب بامیان را با صدای دلنیشن شان برنگ دیگری آورد مردم به این هوای سرد در استیدیوم ورزیشی بامیان که جای مناسب هم نیست ولی به بسیار شوق وعلاقه خاص هنرمندان خودرا تشویق میکردند.وتصدیق نامه ها برای اشخاص هوضیع گردید.

۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

سومین جشنواره راه ابریشم در بامیان

سلام دوستان سومین جشن واره راه ابریشم 15-16-وقرار است همچنین 17 September دربامیان وبند امیر برگزار شود امروز دومین روز این جشن واره سپری شد که برنامه های بسیار جالب ودیدنی را با خود داشت وهنرمندان محبوب با صدای دلنیشن شان محفل را به وجد آورده استاد صفدر علی توکلی.علی دریاب.حمید سخی زاده.وداود یکولنگی .وهمچنین دیگر هنرمندان ونمایش سرکس ودیگردیده نی های بسیار زیباه.وهمچنان بازار از صنایع دستی مردم ولایت بامیان بنمایش گزاشته است.

این چند قطعه عکس از این محفل.

۱۳۹۰ شهریور ۲۳, چهارشنبه

تساوی جندر

سلام دوستان امروز قبل از ظهر من درنوربند قلعه بودم کی یک ورکشاب از طرف مواسیسه یواین دی پی GEP بخش جندر را پیش میبرد دربامیان تحت نظر مسول این پروژه خانم شیماه صدیقی وریاست امور زنان مقیم بامیان امروز افتتاح گردید دراین ورکشاپ ولسوالان ولایت بامیان. شوراهای ولایتی محل. از هر ولسوالی. مقام ولایت.شورای ولایتی. ژورنالیستان. ودیگر مواسیسات خارجی وداخلی حضور داشتند. که هر کسی به نوبه خود سخنان خویش را ارایه فرمودند
واین چند قیطعه عکس ازاین محفل .

۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

هر گوشه زبان دارد: سرک شیبر

سرک شیبر

سلام دوستان.
امروز من از شیبر بطرف بامیان می آمدم سرک از شش پل الی دوآب بامیان کی مربوط ولسوالی شیبر ولایت بامیان می باشد .
قیر ریزی آن تمام شده است ولی با تآسف کاری بسیار با کیفیت پاین می باشد.
ولی با ان میعیار که قرار داد نموده بود مطابقت ندارد از قرار داد قیر 1 متر کم میباشد وبه هردو طرف سرک باید یکنیم متر درست وجوی داشته باشد ولی اینطور نیست.


دوستان این عکس را مشاهیده نماید.

۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

پانزده شعبان

بمناسبت پانزده شعبان محفل برگزار شد دراین محفل علمآ ی از راهای دور به این محفل  از ولادت دوازدهمین اختر تابناک امام مهدی ( ع ) سخنرانی  نمودند.
عکسهیای از این محفل.

۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

بند امیر

بند امیر را همه میداند که در  ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ  میباشد .
خوش بختانه سرک بامیان بند امیر 60 فیصد ترمیم وپخته شده است .از بامیان الی بند امیرموترمسافر بری  نرمال برود  یک ساعت 30 دقیقه  به بند امیر میرسد
هفته قبل من هم رفته بودم تجمع مردم بسیار کم بود
چند عکسی که از بند امیر گرفتم.

۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

نمایش

نمایش سرکس در ولایت بامیان

کار شاقه یا نسل آینده؟

امروز 20 جون 2011 در مر کز آموزشی آینده که بمناسبت 12 جون روزی جهانی اطفال کارگر.
عنوان نمایش همت اطفال هنر مند سرکس تعلیمی و تر بیوی اطفال افغانیستان مقیم بامیان. تحت نظر استاد اسدالله خاکسار بنمایش گزاشته شد. نمایش شان پیام برای اطفال افغانیستان داشت که از کار شاقه جلوگری وزندگی آزاد داشته. ووالیدین مجبور به کار شاقه اطفال خودرا وادر نسازد. شروع 10 الی 11 قبل از ظهر وسرکس خوبی انجام دادن.

چند قطعه عکس از این محفل