کل نماهای صفحه

۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

عاشورا حسینیه عمومی سر شیبر

عاشورای حسینی هرسال به یک شوق وعلاقه خاص برگزار میشود. درود بر روان پاک شهیدان عاشورای افغانیستان.
مردم ما در ماه محرم در هر حسینه ومساجید نظر وخیرات مینماید وگوسفندان راذبح مینماد نوحه خوانی وسینه زنی سخنرانی منماید .
چند عکس از حسینیه عمومی شیبر.

هیچ نظری موجود نیست: